Jest już w 100 procentach ukończona budowa drogi startowej na lotnisku w Radomiu. Zarówno warstwa bitumiczna jak i cementowa jest już położona. Połączone także są drogi dojazdowe z istniejącymi węzłami. Pozytywnie wypadło też badanie techniczne pasa wykonane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. Badanie obejmowało parametry: nośność, szorstkość i równość. Jak oceniono, wszystkie parametry znacząco przewyższają założenia wykonawcze. Pas startowy jest gotowy, ale trzeba wykonać jeszcze wiele prac towarzyszących by mogła zostać zgłoszona gotowość do użytkowania, zaplanowana na czerwiec 2022.

Radomski pas ma 2500 metrów długości, co w razie potrzeby pozwoli na przyjmowanie statków powietrznych nawet kodu E, (na przykład Boeingów 777 i 787). Parametry pasa startowego w Radomiu są obecnie najlepsze spośród wszystkich dróg startowych w Polsce.